Contacteer ons!

Elk nieuw beveiligingssysteem vereist dat de respectievelijke plannen en berekeningsnota's worden goedgekeurd.

De inspecteurs van ANPI controleren of het project beantwoordt aan de gekozen referentiesystemen.

Er worden zoveel mogelijk elementen zorgvuldig gecontroleerd om significante kosten gedurende de uitvoeringsfasen te vermijden. Zo worden o.a. gecontroleerd: de diameters, het aantal brandblussers, de emissiegraad van het brandblusmiddel in de betreffende lokalen, de geschiktheid en relevantie van de brandclassificatie en zelfs de bevestigingswijze en de eventuele aanwezigheid van hindernissen…

De evaluatie van de plannen en berekeningsnota's zijn een absolute vereiste voordat de tussentijdse bezoeken en de oplevering van de installatie ter plaatse mogen plaatsvinden. Deze evaluatie dient als waarborg voor het welslagen van een project.

Kwaliteitsmerken