Contacteer ons!

Opdat een brandblussysteem op gas correct werkt, moet de beveiligde ruimte voldoende luchtdicht zijn.

Een brandblussysteem op gas vereist volgens het referentiesysteem normaal gezien een meting van de gasconcentratie om te kunnen controleren of de installatie conform is, correct werkt en doeltreffend is in geval van een effectieve interventie.

Gasconcentratiemetingen zijn echter behoorlijk prijzig en moeilijk uitvoerbaar (bezetting van de ruimtes, doorgangen, gasafvoer na tests, …).
Daarom is het een groot voordeel dat deze gasconcentratiemetingen kunnen worden vervangen door fantests.  Met deze tests worden er ventilatoren geplaatst in een of meerdere deuropeningen van het lokaal  om in deze ruimte overdruk of onderdruk te genereren. Alle door de manometers geregistreerde gegevens zullen bepalen op welke manier het brandblussend gas zich zal gedragen (bijv. de hoogte van de gaslucht afhankelijk van de tijd) in het lokaal gedurende de periode dat het gas de ruimte vult.  In bepaalde gevallen kunnen de conclusies van de tests zelfs adviezen inhouden over de manier waarop er geventileerd moet worden gedurende de impregneringsperiode, afhankelijk van het type gas en de mate van de brandbelasting.

Deze test is essentieel om aan te tonen dat de blusinstallatie op gas adequaat en efficiënt is.

Wij herinneren u eraan dat deze test moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke controle-instantie (type A) die is geaccrediteerd door BELAC volgens de norm EN ISO/IEC 17020 en die volgens haar accreditatie dit soort metingen mag uitvoeren (scope). Een rapport van een bedrijf dat niet beantwoordt aan deze vereiste, zal niet aanvaard worden.

Er dient een gedetailleerd rapport van de metingen te worden opgesteld.

 

Kwaliteitsmerken