Contacteer ons!

Rook is dodelijk. De hitte en de paniekreacties tijdens een evacuatie zijn dat ook. Elk jaar sterven er tientallen mensen in een brand op het werk, thuis, op school of op een openbare plaats.

Met een branddetectie- en brandmeldsysteem, aangevuld met evacuatieapparatuur en een goede organisatie, kunnen de bewoners van een gebouw vanaf het begin van een brand tijdig gewaarschuwd worden, kan er rustig met de evacuatie gestart worden en kunnen de bewoners naar een veilige locatie gebracht worden.

Een efficiënte detectie en een efficiënt alarm verkrijgt men onder andere door de installatie van producten waarvan de betrouwbaarheid en de compatibiliteit gecertificeerd zijn door BOSEC, een vrijwillig merk dat de kwaliteit ervan waarborgt.

We voeren de proeven op de onderdelen en op de branddetectie- en brandmeldsystemen uit volgens de onderstaande normen en specificaties, met het oog op de certificering van deze producten onder dit BOSEC-merk. Onze proeven laten tevens toe om het wettelijke minimum te garanderen voor het op de markt brengen van de producten volgens de verordening van de bouwproducten (CE-CPR).

 

NBN EN 54-1 Branddetectie- en brandmeldinstallaties - Deel 1: Inleiding

NBN EN 54-2 Branddetectie- en brandmeldinstallaties - Deel 2: Stuur- en aanduidinrichting

NBN EN 54-4 Branddetectie- en brandmeldinstallaties - Deel 4: Energietoevoer

NBN EN 54-5 Branddetectie- en brandmeldinstallaties - Deel 5: Warmtemelders - Puntmelders

NBN EN 54-7 Branddetectie- en brandmeldinstallaties - Deel 7: Rookmelders – Puntmelders volgens het strooilicht-, doorzendlicht- en ioniseringsbeginsel

NBN EN 54-10 Branddetectie- en brandmeldinstallaties - Deel 10: Vlammelders - Puntmelders

NBN EN 54-11 Branddetectie- en brandmeldinstallaties - Deel 11: Handbrandmelders

NBN EN 54-13 Branddetectie- en brandmeldinstallaties - Deel 13: Compatibiliteitsbeoordeling van systeemonderdelen

NBN EN 54-16 Branddetectie- en brandmeldinstallaties - Deel 16: Regel- en aanwijsapparatuur voor brandalarmsystemen met spraakalarm

NBN EN 54-17 Branddetectie- en brandmeldinstallaties - Deel 17: Kortsluitisolatoren

NBN EN 54-18 Branddetectie- en brandmeldinstallaties - Deel 18: Ingangs-/Uitgangsinrichtingen

NBN EN 54-22 Branddetectie- en brandmeldinstallaties - Deel 22: Herinstelbare lineaire thermische melders

NBN EN 54-24 Branddetectie- en brandmeldinstallaties – Onderdelen van spraakalarminstallaties - Deel 24: Luidsprekers

NBN EN 54-25 Branddetectie- en brandmeldinstallaties - Deel 25: Componenten die gebruikmaken van radioverbindingen

NBN EN 54-26 Branddetectie- en brandmeldinstallaties - Deel 26: Koolmonoxidemelders - Puntmelders

NBN EN 54-28 Branddetectie- en brandmeldinstallaties - Deel 28: Niet-herinstelbare lineaire thermische melders

NBN EN 54-29 Branddetectie- en brandmeldinstallaties - Deel 29: Multisensorbrandmelders – Puntmelders gebruikmakend van een combinatie van rook- en warmtesensoren

NBN EN 54-30 Branddetectie- en brandmeldinstallaties - Deel 30: Multisensorbrandmelders – Puntmelders die gebruikmaken van een combinatie van koolmonoxide- en warmtesensoren

NBN EN 54-31 Branddetectie- en brandmeldinstallaties - Deel 31: Multisensorbrandmelders – Puntdetectoren met gebruik van een combinatie van rook-, koolmonoxide- en optionele warmtesensoren

CEA 4021  Brandbeveiligingssystemen – Specificaties voor branddetectie- en brandmeldsystemen – Eisen en beproevingsmethoden voor multisensorbrandmelders die reageren op rook en warmte, en rookmelders met meer dan één rooksensor (Fire Protection Systems - Specifications for fire detection and fire alarm systems - Requirements and tests methods for multisensor detectors, which respond to smoke and heat, and smoke detectors with more than one smoke sensor)

NTN 164 | Toepassingsgids voor de norm NBN S 21-100-1 wat betreft het bewijs van compatibiliteit volgens de norm EN 54-13

 

Kwaliteitsmerken