Contacteer ons!

Vaak zijn bestekken onduidelijk en verwarrend.

Allerlei elementen die vaak ook nog eens tegenstrijdig zijn, worden hierin opgesomd, zonder rekening te houden met de reële situatie en de geldende wetgeving. Bovendien druisen ze vaak in tegen het gezond verstand.

Men beseft dat het bestek eigenlijk niet adequaat is en niet het minimum aan informatie bevat dat men zou verwachten.

Anderzijds zijn er bestekken die in bepaalde gevallen pagina's vol eisen opnemen die al zijn opgenomen in de vermelde referentiesystemen en op die manier nog meer verwarring veroorzaken.

Daarom biedt ANPI u aan om uw bestek te controleren en op basis hiervan een evaluatierapport op te stellen zodat de gebreken en/of voor de uitvoering noodzakelijke verduidelijkingen in kaart worden gebracht en uw bestek in overeenstemming is met alle geldende regels optimaal inspeelt op de laatste nieuwe technieken. Deze benadering biedt alleen maar voordelen en staat garant voor een samenvattend en op technisch vlak zo beknopt mogelijk bestek. Een niet al te dik lastenboek dat weliswaar alle kwaliteitseisen omvat, zal veel efficiënter zijn en het voordeel hebben dat het tot op de letter gevolgd wordt. Bovendien zal het ervoor zorgen dat de opgeleverde installaties voldoen aan de meest veeleisende kwaliteitseisen.

Kwaliteitsmerken