Contacteer ons!

Om een erkenning te krijgen, moeten de installateurs de installaties plaatsen in overeenstemming met de voorschriften en de oplevering ervan door een gespecialiseerde controle-instantie laten uitvoeren.  Onder gespecialiseerd wordt begrepen een instantie die door BELAC volgens de norm EN ISO/IEC 17020 geaccrediteerd is voor dit type inspecties en installaties (scope).  De afdeling Inspectie van ANPI beantwoordt aan alle vereisten en is gespecialiseerd in dit type inspecties.

Kwaliteitsmerken