Contacteer ons!

Tijdens dit soort inspecties worden alle reglementaire vereisten overlopen aan de hand van een nauwkeurige en ondubbelzinnige checklist die geen enkele ruimte laat voor onzekerheden of twijfel.

De inspectie berust op de eisen die worden gesteld in de bepalingen van het koninklijk besluit van 17 november 2006 betreffende de wapens die gebruikt worden door de ondernemingen, diensten, instellingen en personen bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Onze afdeling Inspectie is gespecialiseerd in het controleren van deze ruimtes op de conformiteit met de geldende vereisten.

Kwaliteitsmerken