Contacteer ons!

Koolmonoxide (CO) is dodelijk. Elke winter sterven tientallen mensen door een CO-vergiftiging in hun badkamer of keuken. Over het algemeen wordt die veroorzaakt door een combinatie van een slecht werkend verwarmingstoestel of een slecht werkende boiler en een slechte verluchting van de kamer. CO is geurloos en onzichtbaar. Het is een stille doder. Een eenvoudige koolmonoxidemelder reageert in de eerste minuten en kan waarschuwen voor het gevaar.

Koolmonoxidemelders zijn dus een efficiënt beschermingsmiddel tegen CO-vergiftiging. Ze moeten CE-gemarkeerd zijn volgens de richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit of volgens de richtlijn betreffende radioapparatuur. In tegenstelling tot wat de meeste consumenten denken, waarborgt de CE-markering het prestatievermogen van het toestel niet. Ze dient enkel om een minimale immuniteit tegen elektromagnetische storingen te garanderen en zo het vrije verkeer ervan binnen de Europese Unie toe te laten. Bovendien blijkt uit de steekproeven die ANPI de afgelopen jaren heeft uitgevoerd dat de toestellen die beschikbaar zijn in de handel niet kunnen bogen op een kwaliteitsmerk als BOSEC en dat ze van slechte kwaliteit zijn. Vele toestellen reageren te laat of helemaal niet op het CO-gas. Daarom blijft het BOSEC-certificaat voor koolmonoxidemelders de referentie voor een garantie inzake de detectie- en waarschuwingsprestatie.

Een efficiënte detectie en een efficiënt alarm verkrijgt men dus door de installatie van een melder waarvan de betrouwbaarheid gecertificeerd is onder BOSEC, een vrijwillig merk dat de kwaliteit ervan waarborgt.

We voeren de proeven op de koolmonoxidemelders uit volgens de onderstaande normen en specificaties met het oog op de certificering van deze producten onder het BOSEC-merk.

 

NBN EN 50291-1 Elektrisch materieel voor de detectie van koolstofmonoxide in tot bewoning bestemde gebouwen – Deel 1: Beproevingsmethoden en prestatie-eisen

NBN EN 50291-2 Elektrisch materieel voor de detectie van koolstofmonoxide in tot bewoning bestemde gebouwen – Deel 2: Elektrisch materieel voor continu gebruik in een vaste installatie in recreatieve voertuigen en soortgelijke verblijfsruimten, met inbegrip van pleziervaartuigen – Aanvullende beproevingsmethoden en prestatie-eisen

NTN 167 L Rookmelders – Bijkomende eisen voor het BOSEC-merk

 

Kwaliteitsmerken