Contacteer ons!

Er wordt relatief vaak ingebroken in gebouwen. Bij een inbraak worden niet alleen waardevolle voorwerpen gestolen, maar ze veroorzaakt ook angst, soms gedurende lange tijd, bij wie er is ingebroken.

Inbraakwerende deuren en ramen schrikken de inbreker niet alleen af, ze vertragen ook het proces om binnen te dringen in de woning. Wanneer de inbreker merkt dat hij niet snel binnen kan raken, geeft hij het op.

Inbraakwerende gevelelementen zijn dus een efficiënte bescherming tegen inbraak. Ze kunnen CE-gemarkeerd zijn volgens de richtlijn voor bouwproducten. In tegenstelling tot wat de meeste consumenten denken, waarborgt de CE-markering de inbraakwerende prestatie niet.

Een bescherming tegen inbraak verkrijgt men onder andere door de plaatsing van producten waarvan de betrouwbaarheid gecertificeerd is onder het merk BENOR-i3, een vrijwillig merk dat garant staat voor de kwaliteit ervan.

We voeren de proeven op de inbraakwerende gevelelementen uit volgens de onderstaande normen met het oog op de certificering van deze producten onder het merk BENOR-i3.

  • NBN EN 1627 Deuren voor voetgangers, ramen, gordijnmuren, roosters en luiken – Inbraakwerendheid – Eisen en classificatie
  • NBN EN 1628 Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken - Inbraakwerendheid - Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand tegen statische belasting
  • NBN EN 1629 Deuren voor voetgangers, ramen, gordijnmuren, roosters en luiken - Inbraakwerendheid - Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand onder dynamische belasting
  • NBN EN 1630 Deuren voor voetgangers, ramen, gordijnmuren, roosters en luiken - Inbraakwerendheid - Beproevingsmethoden voor de bepaling van de weerstand tegen manuele inbraakpogingen

Kwaliteitsmerken