Contacteer ons!

Evaluatie van de blootstelling van de werknemers

ANPI stelt u een volledige en geïntegreerde oplossing voor

  1. de blootstelling van de werknemers aan elektromagnetische velden evalueren (lage en hoge frequenties),
  2. voorzorgsmaatregelen voorstellen,
  3. de algemene directie, de dienst voor preventie en bescherming en/of de werknemers informeren over:
  •  de bronnen van de elektromagnetische velden,
  •  de biologische gevolgen van de velden,
  • de bestaande normen en aanbevelingen in België en andere Europese landen.

Kwaliteitsmerken