Contacteer ons!

Enquête over brandpreventie en het Belgische publiek

Sinds 2010 wordt er om de twee jaar een grootschalige enquête gehouden samen door ANPI en de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (FOD Binnenlandse Zaken) om de impact te meten van de inspanningen om het publiek te sensibiliseren via brandpreventiecampagnes van de overheden.

Zo bevat elke editie resultaten over het gedrag van het publiek bij brandgevaar thuis.

 

Weergave van de enquête bij 2000 internetgebruikers in september 2018  Brandpreventiemonitor_2018.pdf

 

Kwaliteitsmerken