Contacteer ons!
Gepubliceerd op 26 jan 2023

ANPI, geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025 door BELAC, breidt haar laboratorium uit voor de analyse van blusmiddelen

Sinds meer dan 10 jaar beschikt ANPI over een eigen chemisch laboratorium voor de analyse van blusmiddelen zoals schuim.

Dankzij het opmerkelijke werk van onze inspecteurs op het terrein had ANPI inderdaad snel door dat er tijdens bezoeken bepaalde defecten (slechte kwaliteit, bederf, ongeschiktheid, enz.) aanwezig waren met betrekking tot brandblussers. Deze storingen kunnen leiden tot grote branden, aangezien het schuimmiddel het blusmiddel is.

Als gevolg van de uitbreiding van ons laboratorium (onafhankelijk, onpartijdig en competent) kan ANPI perfect voldoen aan de eisen van installateurs, klanten en prospects (Europees en internationaal).

Ons laboratorium is geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025 door BELAC voor NBN EN 1568-1/2/3/4 (zie onze gebied van accreditatie 003-TEST).

Dankzij onze hoogtechnologische uitrusting kan ANPI twee soorten tests uitvoeren om de kwaliteit van schuimconcentraten te controleren:

1. Fysisch-chemische analyses:

Bij dit type analyse analyseren wij verschillende parameters, namelijk:

 • Dichtheid van het schuimconcentraat;
 • pH van het schuimconcentraat;
 • Sedimentvorming van het schuimconcentraat;
  • viscositeit van het schuimconcentraat – newtoniaans;
  • viscositeit van het schuimconcentraat – pseudoplastisch (reometer);
 • Oppervlaktespanning van het schuimconcentraat;
 • Grensvlakspanning en spreidingscoëfficiënt van het schuimconcentraat;
 • Laagje op cyclohexaan;
 • Vorstbestendigheid van het schuimconcentraat.

2. Prestatieanalyse:

Voor dit soort analyses heeft ANPI een gloednieuw laboratorium aangeschaft dat meer ergonomie biedt aan onze vele testtechnici. Het stelt ons ook in staat alle afval in verband met het testen van schuimconcentraten op te vangen en te verwerken. De inhulding vond plaats in oktober 2022.

Met dit nieuwe laboratorium kunnen we de volgende parameters analyseren:

 • Lage, gemiddelde en hoge expansie van het schuimconcentraat;
 • Uitwateringstijd 25% tot 50% van het schuimconcentraat;
 • Laagje water op polaire oplosmiddelen.

Waarom moeten schuimconcentraat worden geanalyseerd?

Het belangrijkste doel van deze analyses is het opsporen van potentiële gebreken die tot grote industriële risico's kunnen leiden. Het is dan ook van essentieel belang om fabrikanten van goede kwaliteit te kiezen en de optimale opslagomstandigheden (vochtigheid, temperatuur, enz.) in acht te nemen. De meest waargenomen aantastingen zijn verdunning, verdamping, verzuring en sedimentatie.

Meer informatie over onze tests: laboratories@anpi.be
Een prijsofferte ontvangen : sales@anpi.be

Kwaliteitsmerken