Contacteer ons!
Gepubliceerd op 10 nov 2022

ANPI breidt haar laboratorium uit voor de analyse van brandblusmiddelen om de kwaliteit van de schuimconcentraten te garanderen.

Een tiental jaar geleden richtte ANPI een eigen scheikunde-laboratorium op voor de analyse van schuimconcentraten. De noodzaak om onze laboratoriumactiviteiten op dit gebied te ontwikkelen vloeide voort uit:
- enerzijds een alarmerende vaststelling door onze inspecteurs van tekortkomingen in verband met het gedrag van de schuimconcentraten (slechte kwaliteit, degradatie, veroudering, ongeschiktheid, enz.);
- en anderzijds een verzoek van onze klanten (waaronder installateurs en eindgebruikers) om de betrouwbaarheid van de in hun blusinstallaties gebruikte schuimconcentraten te garanderen, en om er zeker van te zijn dat, als zij op een dag in actie zouden komen, hun actie doeltreffend zal zijn.

Een nieuw laboratorium om de betrouwbaarheid van blusschuim te garanderen...

Analyses van de fysisch-chemische parameters van schuimconcentraten worden uitgevoerd in ons laboratorium "Chemie".
Testen van schuimprestaties worden nu uitgevoerd in ons nieuwe laboratorium "Schuim", ingehuldigd op 20 oktober 2022.

Vakmensen in de brandbeveiliging en hun klanten beschikken voortaan in België over een geaccrediteerd en onafhankelijk laboratorium voor de analyse van de fysisch-chemische parameters en de prestaties van blusschuimconcentraten, dat authentieke en traceerbare resultaten garandeert. 

We delen ook twee artikelen uit Fire & Security Alert Magazine  over dit onderwerp.
Brandblusschuimen - Belang van jaarlijkse kwaliteitsanalyse
ANPI breidt zijn laboratorium voor de analyse van blusmiddelen uit

Voor meer inlichting over onze labo’s en hun activiteiten: laboratories@anpi.be
Voor een prijsofferte: sales@anpi.be
Contact media: imc@anpi.be

 

 

Kwaliteitsmerken