Contacteer ons!
Gepubliceerd op 03 sep 2020

De laboratoria van ANPI werden onlangs geaccrediteerd door BELAC, de Belgische Accreditatie-instelling, voor het uitvoeren van tests op schuimsystemen volgens de normen EN 1568 . ANPI biedt fabrikanten voortaan de mogelijkheid om hun schuimsystemen te laten certificeren volgens een reeks Europese normen, en om de kwaliteit met behulp van een label aan te tonen in de andere lidstaten van de Europese Unie via de European co-operation for Accreditation (EA), de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) en de FALB (Forum of Accreditation and Licensing Bodies).
Dat het belangrijk is om een schuimsysteem te laten certificeren, staat buiten kijf: een certificering is een duidelijk bewijs van kwaliteit voor de eindgebruikers, vooral als deze certificering afkomstig is van een bevoegde en geaccrediteerde instelling. De accreditatie bewijst dat het labo bevoegd is om tests uit te voeren in het kader van een certificeringsproces.

Voor meer informatie, verwijzen wij naar het artikel 'Wat u moet weten over blusschuimsystemen die conform de normen van de reeks EN 1568 zijn', - in de volgende Fire & Security Alert Magazine nr 20.

 

Kwaliteitsmerken