Contacteer ons!
Gepubliceerd op 30 aug 2022

Euralarm vertegenwoordigt de brand- en beveiligingsindustrie en biedt leiderschap en expertise voor de industrie, de markt, beleidsmakers en normalisatie-instellingen.

De Euralarm Security Section vertegenwoordigt de sector van de inbraakdetectie, toegangscontrole en videobewaking en is een cruciale belanghebbende in organisaties als CertAlarm, CEN-CENELEC, IEC en de Europese Commissie. De afdeling volgt via haar betrokkenheid bij normalisatiegroepen de technologische en reglementaire ontwikkelingen op de voet en informeert haar leden daarover. Daarnaast blijft Euralarm lobbyen op nationale en Europese schaal.

Dankzij de toetreding tot de Euralarm Security Section kan ANPI expertise over de Europese markten verwerven en de mogelijke kansen van die markten grijpen.
Op die manier kan ANPI genieten van politieke deskundigheid en inzicht in het EU-beleid, maar vooral ook persoonlijke contacten leggen met technische en politieke deskundigen en potentiële zakenpartners. 
Door deel uit te maken van Euralarm kan ANPI zijn deskundigheid in normalisatie uitbreiden. Euralarm verdedigt immers de belangen van zijn leden in de Europese Commissie om de voor hen toepasselijke normalisatie- en regelgevingsprocessen te ondersteunen en te sturen.

De leden van Euralarm, waar ANPI voortaan dus ook bij hoort, maken de samenleving veiliger door middel van systemen en diensten voor branddetectie, blussystemen, beveiligingssystemen en alarmontvangstcentrales.

Kwaliteitsmerken