Contacteer ons!
Gepubliceerd op 06 nov 2020

Louvain-la-Neuve, 4 november 2020,

Beste Installateurs,
Beste collega's,

In deze moeilijke tijden hopen we in eerste instantie dat het goed gaat met u en uw collega's, familie en geliefden. De laatste 6 maanden zijn voor iedereen zeer intens geweest omwille van het voortdurend aanpassen aan wijzigende veiligheidsrichtlijnen inzake de COVID-19, met alle stress en emoties tot gevolg. Ondanks de huidige situatie werken we er hard aan om dit jaar af te ronden zoals het hoort en u van een zo goed mogelijke dienstverlening te verzekeren.

Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om u te informeren over twee belangrijke mededelingen met betrekking tot onze inspecties van automatische hydraulische blusinstallatie:

Het eerste punt betreft de vereiste administratieve documenten die nodig zijn voor de studie van de plannen en berekeningen, de initiële inspectie ("oplevering door een ISO/IEC 17020 geaccrediteerd keuringsorganisme") en de periodieke inspecties van uw blusinstallaties. Zoals u weet, vereisen de verschillende voorschriften die gebruikt worden voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van blusinstallaties dat voor elke installatie een volledig administratief dossier wordt opgesteld. Wij willen u herinneren aan deze essentiële documenten die ter verificatie aan ons moeten worden voorgelegd. Deze lijst is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Het tweede punt betreft de toevoeging van servicelijnen aan onze prijslijst voor onze inspectieopdrachten met betrekking tot kleine aanpassingen aan de sprinklerinstallatie. Met "kleine aanpassingen" bedoelen we het toevoegen of verplaatsen van sprinklers. De bedoeling is om aangepaste prijzen toe te passen die meer antwoorden aan de vragen uit de markt, d.w.z. goedkoper voor kleine installaties. Voor deze type opdracht zullen de volgende prijzen worden toegepast:

Goedkeuring van plannen en berekeningsnota's:
Verplaatsing max. 30 sprinkler - 1 rapport inbegrepen                                229,08€.
Max. 30 sprinkler toevoegen (berekeningsnota's vereist) - 1 rapport bevatte   305,44€.
Verplaatsing max. 60 sprinkler - 1 rapport bevatte                                     305,44€.
Max. 60 sprinkler toevoegen (berekeningsnota's vereist) - 1 rapport bevatte   381,80€.
Eerste inspectie ("Ontvangst"):
Verplaatsing / toevoeging max. 60 sprinkler - 1 versnelling inbegrepen                      453,82€.
Deze prijzen voor 2020 zijn uitgedrukt in € en zijn exclusief BTW.

Deze nieuwe servicelijnen worden ook opgenomen in onze prijslijst die u aan het begin van elk jaar wordt toegestuurd. Ter herinnering: vanaf 60 sprinklers blijft de u bekende forfaitaire prijsstelling van toepassing.

Het is ook belangrijk om te herhalen dat zelfs voor "kleine aanpassingen" een volledig administratief dossier ter goedkeuring aan ons moet worden voorgelegd.

We hopen hiermee te beantwoorden aan een aantal van uw verwachtingen en op deze manier onze samenwerking met u te vergemakkelijken,

l20200064_brief installateurs sprinkler nl.pdf
lijst_vereiste_documentern_automatische_blusinstallaties.pdf

 

Kwaliteitsmerken