Contacteer ons!
Gepubliceerd op 26 apr 2023

Blusschuimmiddelen voor automatische brandblussystemen worden steeds doeltreffender en vereisen steeds meer geavanceerde technieken om hun prestaties en betrouwbaarheid in de loop der tijd te bepalen. 
Onze laboratoria hebben geïnvesteerd in apparatuur om schuimmiddelen met een lage viscositeit te valideren, en kunnen nu ook analyses uitvoeren om de hoge viscositeit te controleren.

Onze prioriteit: marktleider blijven in het testen van blusschuimmiddelen

Met deze nieuwe investering wil ANPI marktleider blijven in het testen van blusschuimmiddelen en zo de leemte opvullen die tot nu toe bestond, toen er geen enkel geaccrediteerd laboratorium op de markt was om dit soort analyses uit te voeren.
Net als de meeste van haar andere testplatforms heeft ANPI haar werkprocedures voorgelegd aan de Europese controleautoriteiten (BELAC in België) volgens de hoogste kwaliteitsnorm EN ISO/IEC 17025.

Geaccrediteerd volgens ISO 3219 om alle gamma's schuimmiddelen te valideren

ANPI is nu geaccrediteerd en staat in om fabrikanten, ontwerpers, installateurs en operatoren te helpen bij het valideren van alle assortimenten blusschuim en blaasmiddelen die worden gebruikt op het gebied van brandbeveiliging!

Wat is ISO 3219?

Deze internationale norm legt de algemene principes vast van een testmethode voor de bepaling van de viscositeit van polymeren en harsen (in vloeibare, geëmulgeerde of gedispergeerde vorm) door middel van rotatieviscosimeters met een standaardgeometrie en een gedefinieerde afschuifgradiënt. Viscositeitsbepalingen volgens deze internationale norm bestaan uit het correleren van de schuifspanning met de snelheidsgradiënt. De resultaten die worden verkregen met de verschillende instrumenten die aan deze norm voldoen, zijn vergelijkbaar en gelden zowel voor instrumenten met afschuifcontrole als voor instrumenten met spanningscontrole. Bron:  https://www.iso.org/standard/76032.html

Meer inlichtingen over de testen : laboratories@anpi.be 

 

 

Kwaliteitsmerken