Contacteer ons!
Gepubliceerd op 25 aug 2023

BOSEC EN 54-13-certificaten: einde van de overgangsperiode

De conformiteit van een individueel component met een erkende norm garandeert niet noodzakelijk dat het naar behoren zal werken met een ander component dat voldoet aan de norm die van toepassing is op dat component. Het is essentieel dat de ontwerper van het systeem rekening houdt met de compatibiliteit tussen de componenten.

Voor brandalarm- en detectiesystemen kan de norm EN 54-13 worden gebruikt om de compatibiliteit van het systeem te bevestigen. De certificaten voor deze componenten hebben echter een beperkte levensduur...

Wat staat er in de norm EN 54-13?

De norm EN 54-13 "Branddetectie- en brandmeldinstallaties - Deel 13: Beoordeling van compatibiliteit en aansluitbaarheid van systeemcomponenten" specificeert de eisen (methoden en testen) voor het beoordelen van de compatibiliteit en de aansluitbaarheid van systeemcomponenten die voldoen aan de eisen van EN 54, of aan de specificaties van de fabrikant als het toepasselijke deel van EN 54 ontbreekt.

De norm EN 54-13 verschilt van de andere productnormen in de EN 54-reeks omdat ze rekening houdt met het vermogen van alle individuele componenten om samen te werken binnen een branddetectie- en brandmeldinstallatie. Als zodanig is de norm EN 54-13 bedoeld om de compatibiliteit en de aansluitbaarheid van componenten aan te tonen, zelfs als sommige niet worden gedefinieerd door de EN 54 normen. De norm definieert twee typen componenten: type 1 en type 2.

In het algemeen omvatten type 1-componenten alle componenten die onder een EN 54-norm vallen. Deze componenten worden beoordeeld op hun compatibiliteit. Met andere woorden, ze hebben het vermogen om te functioneren met andere type 1-componenten van de branddetectie- en brandmeldinstallatie, binnen de limieten die voor elk apparaat zijn gespecificeerd.

De vereisten voor type 2-componenten verschillen in die zin dat ze worden beoordeeld op hun aansluitbaarheid op de branddetectie- en brandmeldinstallatie. Dit zijn componenten zoals printers, gebouwbeheersystemen (BMS), enz. Deze onderdelen worden beoordeeld op basis van hun vermogen om te functioneren zonder de prestaties van de branddetectie- en brandmeldinstallatie in gevaar te brengen.

Bijzonderheid van de norm EN 54-13

Certificering van veiligheidsproducten en -bedrijven wordt slechts voor een beperkte periode toegekend.

In tegenstelling tot de meeste normen in de EN 54-reeks is EN 54-13 geen geharmoniseerde norm en is deze niet opgenomen in de lijst van richtlijnen die in aanmerking worden genomen in het kader van de CPR-verordening. Als gevolg daarvan heeft de norm geen vaste datum waarop de verschillende versies naast elkaar kunnen bestaan.

Een toenemend aantal autoriteiten, bestekschrijvers, installateurs en eindgebruikers vraagt echter om conformiteit met EN 54-13. Dit helpt om aan te tonen dat individuele componenten en andere gerelateerde systemen compatibel zijn en werken zoals bedoeld.

Einde van de overgangsperiode

Aangezien de norm EN 54-13 niet geharmoniseerd is, kan de certificeerder (in dit geval ANPI via het beheercomité van het merk BOSEC) beslissen over de eind- en begindatum van de versies waarmee rekening moet worden gehouden.

Om over te stappen naar de nieuwe versie, is besloten om naast EN 54-13:2017/A1:2019 ook de Technische Nota NTN 179-L:2021 te eisen, die eisen bevat uit de oude EN 54-13:2005 en die worden verondersteld te worden opgenomen in de nieuwe EN 54-2 wanneer deze wordt gepubliceerd (datum tot op heden onbekend). 

Voor het naast elkaar bestaan van de twee versies van de normen, EN 54-13:2005 en EN 54-13:2017/A1:2019+NTN179-L:2021, was een deadline voor de overgang vastgesteld op 23 oktober 2023.

Niet alle fabrikanten hebben echter deze overgang al voltooid of zijn er al mee begonnen. Anderen zijn zelfs nog niet begonnen met het proces, ondanks onze waarschuwingen.

Daarom is tijdens de laatste vergadering van het beheercomité van het merk BOSEC besloten dat zij een jaar uitstel krijgen op voorwaarde dat de bestelling om over te schakelen op EN 54-13:2017/A1:2019+NTN179-L:2021 vóór 23 oktober 2023 wordt geplaatst.

Wat kunt u doen?

Voor klanten die de stap nog niet gezet hebben, staat ANPI klaar om u te helpen uw zaken op orde te krijgen. ANPI biedt u ondersteuning op maat om u te helpen uw nieuwe certificaten te behalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze divisie Certification op 02 234 36 10 of per e-mail op cert@anpi.be.

De EN 54-normenreeks

Het is nuttig om te onthouden dat de normen met betrekking tot branddetectie- en brandalarminstallaties vallen onder de EN 54-normenreeks. Deze normen specificeren de vereisten, testmethoden en prestatiecriteria die vereist zijn voor de verschillende componenten van een branddetectie- en brandalarminstallatie.

Ze omvatten ook normen voor individuele producten, bijvoorbeeld:

  • EN 54-2 voor stuur- en aanduidinrichting;
  • EN 54-24 voor luidsprekers van spraakalarmsystemen.

In totaal zijn ongeveer twintig van deze productnormen momenteel in gebruik.

De divisie Laboratoria van ANPI is geaccrediteerd voor de meeste van deze normen en de divisie Certificatie van ANPI is door de Europese Commissie erkend als "Notified Body" voor de CPR-verordening.

Kwaliteitsmerken