Contacteer ons!
Gepubliceerd op 25 okt 2019

In de nacht van 25 op 26 september 2019 brak er brand uit op de site van het Seveso-bedrijf Lubrizol in Rouen. 
De Lubrizol-fabriek in Rouen produceert additieven voor smeermiddelen, en behandelt en slaat o.a. fosfor- en organosulfide-chemicaliën op. De opslag werd uitbesteed en beheerd door de naburige firma Normandie Logistics, gelegen naast de productiesite. Daardoor werd de Lubrizol-fabriek ingedeeld als Seveso "hoge drempel". Normandie Logistics was niet ingedeeld als Seveso-bedrijf.

Bijna 5.262 ton gevaarlijke producten gingen in rook op. Er vielen geen doden noch gewonden, maar gevolgen voor het milieu waren belangrijk.
De rookpluim bereikte rechtstreeks de stad Rouen en dekte de stad en omgeving met een neerslag van verbrandingsproducten. De rookpluim verspreidde zich over de hele regio onder de wind en vervuilde op verschillende niveaus lucht, bodem en water. De rookwolk vloog over België en bereikte Nederland.

Zodra meer nauwkeurige en verifieerbare gegevens beschikbaar zijn, zullen de brandontwikkeling, de reddings- en crisisbeheer en de nog vele onbeantwoorde vragen in een komend artikel in Fire Security Alert Magazine worden behandeld .

Wat betekent “Seveso-bedrijf” ?

Seveso-bedrijven zijn bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, behandeld of opgeslagen (bv. raffinaderijen, petrochemische ondernemingen, chemische fabrieken, aardoliedepots of opslagplaatsen voor explosieve stoffen).
De naam Seveso verwijst naar een gemeente in het noorden van Italië, waar op 10 juli 1976 een ontploffing in een chemische fabriek zich voordeed. Na de ontploffing had zich toen een dioxinewolk in de omgeving verspreid.
Het ongeval van Seveso heeft zijn naam gegeven aan de Europese Richtlijn, die de risico’s op industriële ongevallen en de gevolgen hiervan wil beperken.

Seveso-bedrijven worden onderverdeeld in “hogedrempelinrichtingen en lagedrempelinrichtingen, afhankelijk van de aard en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die in het bedrijf aanwezig zijn.

Voor meer inlichtingen over de wetgeving en de veiligheidsmaatregelen ga naar: www.seveso.be

 

Kwaliteitsmerken