Contacteer ons!
Gepubliceerd op 09 aug 2019

Een reeks koninklijke besluiten van 28 april 2017 introduceerde de "Codex over het welzijn op het werk" met kracht van wet. Vroeger was de Codex 'slechts' een informeel gecoördineerd document.

Voorheen werd naar elk koninklijk besluit als zodanig verwezen. In ons vakgebied bijvoorbeeld, naar het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen, of naar het koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. 

De bepalingen van deze KB's zijn nu volledig opgenomen in de Codex, en de KB's opgeheven.

De geplande overgangsperiode van 2 jaar om de referenties aan te passen is verstreken. Sinds 12 juni 2019 moeten alle documenten verwijzen naar de Codex en niet langer naar de oude koninklijke besluiten.

Lees meer in Fire & Security Alert Magazine nr 16 september 2019.

Kwaliteitsmerken