Contacteer ons!
Gepubliceerd op 11 jul 2017

De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie heeft tussen 2014 en 2016 twee controlecampagnes uitgevoerd over rookmelders.

Dit bouwproduct heeft als eigenschap om bestemd te zijn voor de eindgebruiker. Deze campagnes werden uitgevoerd als gevolg van de gestarte acties door Ad-Co Construction products (voor Administrative Cooperation Group Construction Products) en Prosafe (Product Safety Forum of Europe).

In 2014 is de groep Ad-Co Construction products (Administrative Cooperation Group Construction Products) gestart met een gezamenlijke actie voor het markttoezicht van rookmelders. Deze groep heeft namelijk als opdracht om een efficiënte samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de markttoezichtsautoriteiten en de Europese Commissie mogelijk te maken.

Een van de opdrachten is de invoering van een gemeenschappelijke taal binnen de lidstaten voor een markttoezicht van de bouwproducten in overeenstemming met de eisen van de Verordening 305/2011 en de geharmoniseerde technische specificaties.

Naast de campagne georganiseerd door de Ad-Co Construction products groep, heeft Prosafe samen met 7 andere lidstaten, waaronder België, een meer uitgebreide markttoezichtsactie gelanceerd over rookmelders, om de bescherming van de consument te garanderen.

Prosafe is een non-profit professionele organisatie voor de markttoezichtsautoriteiten in de Europese Unie. De belangrijkste doelstelling ervan is de veiligheid van de consument van producten en diensten in Europa te verbeteren.

Verslag te downloaden

Bron:  FOD Economie

Kwaliteitsmerken