Contacteer ons!
Gepubliceerd op 11 apr 2023

Als toezichthoudende overheid voor de Europese bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 (CPR), voert de Dienst Voorschriften in de Bouw bij de FOD Economie op permanente basis controles uit op bouwproducten die onder geharmoniseerde normen vallen en die in België verhandeld worden.

Te raadplegen op  https://economie.fgov.be/nl/publicaties/controlecampagnes-2022-bij-het

Kwaliteitsmerken