Contacteer ons!
Gepubliceerd op 05 mei 2022

Drones integreren in brandpreventie en -beveiliging en in de algemene veiligheid van het bedrijf?

Drones, risicoanalyseoplossing, platform voor gegevenstoegang: een winnend drieluik voor risicopreventie en -beheer?

Dit thema was het doel van een bijeenkomst die op dinsdag 29 maart werd georganiseerd in het dronetestcentrum van ID2Move in Nijvel, op initiatief van Tractebel.

Het was voor drie partners een gelegenheid om de complementariteit van hun oplossingen in deze sector van preventie, bescherming en interventie, en met name in geval van brand, te demonstreren.

Eerst stelde het bedrijf SIRADEL van de ENGIE Groep zijn oplossing Asphales en risicoanalysemotor voor. Deze complete software, die gebaseerd is op het opstellen van scenario's en dus bomen van oorzaken of gevolgen, maakt het beheer van preventie- en beschermingsmaatregelen mogelijk in de vorm van configureerbare indicatoren en beslissingsondersteuning met het beheer van actieplannen, wanneer deze scenario's worden geactiveerd.

Enkele maatregelen die manueel of automatisch kunnen worden geactiveerd zijn: het loslaten van draadgeleide stationaire drones of het uitsturen van bestuurde drones. Deze zijn uitgerust met de nodige apparatuur (camera's) en kunnen een aanzienlijke hulp bieden bij het uitvoeren van observaties op afstand of bij het wegnemen van twijfel in geval van een alarm.

Cybrid Thrust, een bedrijf met ervaring op het vlak van drones die zijn uitgerust met slimme sensoren, gaf op korte tijd verschillende demonstraties van de toepassing, bijvoorbeeld voor verkenningsmissies, algemene bewaking van een site of inspectie van gebouwen met behulp van thermische camera's.

Nadat alle gegevens en informatie zijn verzameld, is het vervolgens essentieel deze beschikbaar te stellen en te delen. Dat is het doel van Rescapp, een interactieve tabletapplicatie die werd ontwikkeld om de fasen van de interventie te vergemakkelijken: het biedt op basis van vooraf verzamelde informatie (kaarten en plannen, risico-inventaris, interventiedossier, beschikbare middelen, enz.) en realtime-informatie die wordt aangeleverd door de risicoanalysemotor en de waarnemingen van de drones, een stand van zaken aan het personeel en de besluitvormers - waar die zich ook bevinden: ter plaatse, in een controlekamer of operationele CP op afstand. Deze informatiestromen kunnen vervolgens eenvoudig via QR-codes worden gedeeld of gecommuniceerd aan de verschillende hulpverleners die ze nodig hebben. De acties en maatregelen die op het terrein worden genomen, kunnen op hun beurt worden teruggekoppeld naar en geïntegreerd in de risicoanalyse.

Drie toepassingen die, afhankelijk van de omstandigheden, een snellere en efficiëntere reactie in geval van nood mogelijk moeten maken!

foto ANPIvzw

 

 

Kwaliteitsmerken