Contacteer ons!
Gepubliceerd op 17 jan 2024

Wat is elektromagnetische compatibiliteit ?

Het is het vermogen van een uitrusting om correct te functioneren in een omgeving met elektromagnetische storingen zonder storingen te veroorzaken voor andere uitrustingen in die omgeving.

Hoe kan dit worden geverifieerd?

Dankzij een combinatie van twee soorten proeven:

 1. Door de storingen te meten die door de apparatuur worden gegenereerd, zowel geleiding als straling, om ervoor te zorgen dat deze de grenswaarden die zijn vastgesteld voor de omgeving waarin de apparatuur wordt geïnstalleerd, niet overschrijden. Dit zijn controles op de emissies van het product.
 2. Door ervoor te zorgen dat de apparatuur bestand is tegen hogere storingsniveaus dan de niveaus waarmee de apparatuur waarschijnlijk te maken krijgt in de omgeving in kwestie. Dit zijn controles van de immuniteit van het product.

Als de apparatuur aan deze twee criteria voldoet, kan ze zonder enig risico op problemen in deze omgeving worden gebruikt.

Wanneer een elektronisch product wordt ingeschakeld, worden er elektrische signalen door gegenereerd. Dat geldt ongeacht het type product, of het nu een koffiezetapparaat, een televisietoestel of een brandmelder is. Die elektrische signalen blijven niet binnen in het product, maar proberen zich te verspreiden door straling of door geleiding via alle aangesloten kabels.

De omgeving waarin een apparaat wordt geplaatst, beïnvloedt de storingen waaraan het wellicht zal worden blootgesteld en het niveau van die storingen. Apparatuur die altijd in een afgeschermde behuizing wordt geplaatst, hoeft bijvoorbeeld minder bestand te zijn tegen hoge storingsniveaus, omdat de kans daarop kleiner is dan bij apparatuur die in een zware industriële omgeving staat. Ook het type product beïnvloedt de tolerantie van het gedrag in aanwezigheid van storingen. Veiligheidsapparatuur moet altijd operationeel zijn omdat er levens op het spel kunnen staan in tegenstelling tot andere producten waarbij een herstart in geval van een storing getolereerd zou kunnen worden.

Afhankelijk van het type product en de omgeving waarin het zal worden gebruikt, worden in zogenaamde "productnormen" de toepasselijke niveaus en grenswaarden voor elk van deze proeven vastgelegd.

Om welke soort proeven gaat het?

Emissieproeven

 • Uitgestraalde emissies: Meting van het maximale storingsniveau dat door de apparatuur wordt uitgestraald, om te controleren of dit niveau de gespecificeerde grenswaarden niet overschrijdt.
 • Geleide emissies: Meting van het maximale niveau van de geleide storingen die worden uitgezonden op de kabels die zijn aangesloten op de apparatuur, om te controleren of deze niveaus de gespecificeerde grenswaarden niet overschrijden.
 • Emissies van harmonische stroom: Meting van de stromen die door de apparatuur worden verbruikt op de verschillende harmonischen van de voedingsfrequentie van het elektriciteitsnet om te controleren of deze niveaus de gespecificeerde grenswaarden niet overschrijden.
 • Meting van spanningsschommelingen en flikkering ("flicker"): Meting van de spanningsvariaties op het openbare elektriciteitsnet die worden veroorzaakt door apparatuur die in werking is en waardoor de verlichting zou kunnen flikkeren.

Immuniteitsproeven

Dit zijn voornamelijk de volgende proeven:

 • Immuniteit voor elektrostatische ontladingen: Controle of de apparatuur kan werken in aanwezigheid van elektrostatische ontladingen die de gebruiker zou kunnen veroorzaken door de apparatuur aan te raken, bijvoorbeeld na het uittrekken van een wollen trui.
 • Uitgestraalde immuniteit: controle of de apparatuur kan werken in aanwezigheid van uitgestraalde elektromagnetische velden bij radiofrequenties.
 • Immuniteit voor snelle elektrische stroomstoten: Controle of de apparatuur kan werken in aanwezigheid van snelle elektrische stroomstoten die bijvoorbeeld kunnen worden veroorzaakt door het aansteken van tl-buizen.
 • Immuniteit voor schokgolven: Controle of de apparatuur kan werken in aanwezigheid van schokgolven die bijvoorbeeld door de bliksem kunnen worden veroorzaakt.
 • Immuniteit voor geleiding: Controle of de apparatuur kan werken in aanwezigheid van geleide storingen, veroorzaakt door de radio-elektrische velden op de aangesloten kabels.
 • Immuniteit voor magnetische velden: Controle of de apparatuur kan werken in aanwezigheid van magnetische velden bij een netfrequentie van 50 Hz.
 • Immuniteit voor spanningsdalingen, korte onderbrekingen en spanningsvariaties: Controle of de apparatuur kan werken in aanwezigheid van stroomvariaties die kunnen optreden op het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld wanneer een grootverbruiker opstart.

Indien u op zoek bent naar een laboratorium om EMC proeven te laten uitvoeren, aarzel niet om ons te contacteren via de knop « Contacteer ons », wij helpen u graag verder.

Wil je meer weten? Klik hier voor meer informatie!

 

Kwaliteitsmerken