Contacteer ons!
Gepubliceerd op 31 okt 2019

Het koninklijk besluit van 8 september 2019 zorgt ervoor dat Boek 1 op de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 op elektrische installaties op hoogspanning en het Boek 3 op de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie, bindend worden verklaard. De nieuwe tekst wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2019.

Deze drie Boeken trekken het huidige Algemeen Reglement op de elektrische installaties in dat goedgekeurd werd door:

- het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de elektrische installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard, en
- het koninklijk besluit van 2 september 1981 houdende wijziging van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties en houdende bindendverklaring ervan op de elektrische installaties in inrichtingen gerangschikt als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk en in inrichtingen beoogd bij artikel 28 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming.

Het nieuwe AREI zal op 1 juni 2020 invoege treden.

Het nieuwe AREI bestaat uit drie Boeken:

  • Boek 1: Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
  • Boek 2: Elektrische installaties op hoogspanning
  • Boek 3: Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

Bron: Algemene verklarende nota herstructurering van het AREI 28 oktober 2019.  FOD Economie  economie.fgov.be

Meer informatie in ons volgende Fire & Security Alert Magazine.

Kwaliteitsmerken