Contacteer ons!
Gepubliceerd op 04 mei 2022

Cyberaanvallen voor 100% voorkomen is niet mogelijk, maar machteloos zijn we zeker niet.

Het Centrum voor Cybersecurity België raadt bedrijven en organisaties aan een (cyber)noodplan uit te werken, te actualiseren en op regelmatige basis te testen.
Het is belangrijk dat elke medewerker weet wat zijn of haar taak is bij een cyberincident.
Webinar CCB over cyberincidenten: https://www.youtube.com/watch?v=-cHcTidmT1Y

  • Hou contactlijsten up-to-date en bewaar ze ook op papier.
  • Voorzie zo nodig hulp van een externe partner/firma. Maak hierover vooraf afspraken.
  • Gebruik waar mogelijk tweestapsverificatie (2FA), zowel op indivuele accounts, als op de social media accounts van het bedrijf of de organisatie. Maak werk van het invoeren van 2FA of MFA voor de belangrijkste bedrijfstoegangen.
  • Zorg dat je systemen up-to-date zijn en zorg er steeds voor om relevante en noodzakelijke back-ups offline te bewaren.

Cyberexperts en beveiligingsfirma’s blijven er op hameren dat basisbeveiligingsacties een groot verschil kunnen maken, niet alleen voor de individuele internetgebruiker maar ook voor bedrijven en organisaties: phishing herkennen en ervoor waarschuwen, sterke wachtwoorden en tweestapsverificatie (2FA) gebruiken en systemen tijdig patchen en updaten.

Bron: CCB Belgium
Uitreksel uit https://ccb.belgium.be/nl/nieuws/hoe-de-cyberweerstand-van-een-organisat...

Kwaliteitsmerken