Contacteer ons!
Gepubliceerd op 09 nov 2018

Op zaterdag 10 november zullen de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, en vertegenwoordigers van de transportsector een akkoord ondertekenen voor de identificatie van de energiebronnen die gebruikt worden in de voertuigen van vervoersmaatschappijen. De energiebron zal zichtbaar weergegeven worden door een gestandaardiseerd symbool dat snel en gemakkelijk herkenbaar is voor de hulpdiensten. Op die manier kunnen ze hun veiligheid op de plaats van een incident en de zorg voor de slachtoffers optimaliseren.

De kostbare tijd tussen het ogenblik waarop een ongeval gebeurt en waarop het slachtoffer in het ziekenhuis kan worden behandeld, wordt vaak aangeduid met de term ‘golden hour’. Deze tijd beïnvloedt rechtstreeks de overlevingskansen van het slachtoffer en dient zo kort mogelijk gehouden te worden. Daarom is het belangrijk dat de hulpdiensten bij aankomst op de plaats van een ongeval zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over de energiebron die het betrokken voertuig gebruikt. Naast benzine- en dieselvoertuigen zijn er steeds meer voertuigen met alternatieve energiebronnen (LPG, CNG, waterstof, ...) en hybride voertuigen die verschillende energiebronnen combineren. Elke energiebron vereist een specifieke benadering van de brandweer en specifiek materieel.

Internationale symbolen op de vervoermiddelen

De ISO 17840-norm bepaalt de internationale standaardisering van informatie, die door de industrie en autoconstructeurs ter beschikking gesteld wordt aan de brandweer, de politie en takelbedrijven. De vertegenwoordigers van de Belgische vervoersmaatschappijen (TEC, De Lijn, STIB/MIVB en FBAA) verbinden zich ertoe deze internationale symbolen te gebruiken door etiketten aan te brengen op hun voertuigen. Zij formaliseren deze verbintenis door een memorandum van overeenstemming te ondertekenen tijdens het seminarie "Fire, Rescue and New Challenges" dat georganiseerd wordt door de CTIF (International Association of Fire and Rescue Services). De brandweerexperten van het federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE), die België vertegenwoordigen in de CTIF, hebben deze ISO-norm op internationaal niveau ontwikkeld en het overleg met de vertegenwoordigers van de Belgische vervoersmaatschappijen georganiseerd dat heeft geleid tot de ondertekening van dit nationale akkoord.

Mededeling FOD IBZ: https://www.securitecivile.be/nl/nieuws/nationaal-akkoord-voor-veiligere-brandweerinterventies-voor-voertuigen

Kwaliteitsmerken