Contacteer ons!
Gepubliceerd op 20 aug 2020

Het Belgisch Elektrotechnisch Comité BEC heeft zojuist een nieuwe uitgave van de Technische Nota T 020 “Specificaties voor alarmcentrales" gepubliceerd.
De T 020 behandelt de specificaties voor alarmcentrales onder de merknaam INCERT. Het bevat met name eisen voor:

  • De veiligheid van de constructie en de omgeving;
  • De omschakel-, ontvangst-, verwerkings- en exploitatieapparatuur;
  • Het operationeel beheer;
  • De energievoorziening;
  • Het coördinaten en opslaan van gegevens;
  • Het onderhoud en controle van installaties.

De vorige uitgave van de nota T 020 dateert van 2008. Als gevolg van de technologische ontwikkelingen en de herziening van de overeenkomstige Europese norm EN 50518 werd er besloten de T 020 te wijzigen. Eerst werd er een vergelijking tussen EN50518:2019 en T 020:2008 gemaakt.  Vervolgens werd T 020 herzien op basis van het beginsel dat ten minste de eisen van EN 50518:2019 in acht moesten worden genomen.

Te bestellen bij BEC via   www.ceb-bec.be

Kwaliteitsmerken