Contacteer ons!
Gepubliceerd op 19 feb 2020

De Franse minister Elisabeth Borne maakt een actieplan bekend.

Op 11 februari 2020, 138 dagen na de brand van Lubrizol, heeft de minister van Ecologische en Solidariteitstransitie het actieplan van de franse regering aangekondigd.

Het actieplan stelt drie hoofdprioriteiten vast voor een betere anticipatie en beheer van industriële risico's van ingedeelde installaties met als bedoeling een antwoord te bieden op elk probleem dat zich voordeed tijdens de brand in "Lubrizol" en "Normandie Logistique" .

Axe 1 - Renforcer la transparence sur la gestion et les conséquences des accidents industriels.
Axe 2 – Renforcer la prévention des incendies.
Axe 3 – Renforcer les moyens de contrôle et d’enquête sur les risques industriels.

Op het gebied van brandpreventie:
Het Lubrizol-ongeval leidt tot een aantal nieuwe lessen en acties om te voorkomen dat er grootschalige branden ontstaan.
De volgende maatregelen worden aanbevolen:

  • Herziening van maatregelen op gebied van compartimentering, indeling van de productopslag en het ontwerp van de retentiebekkens;
  • Het systematiseren van de inspectie van alle geclassificeerde installaties binnen een straal van 100 m rond de Seveso-locaties, met name van de inrichtingen die onder de aangifteplicht vallen of die het voorwerp zijn geweest van een voorkeursrecht;
  • Het identificeren van voldoende capaciteiten voor het blussen van water en schuimmiddelen stroomopwaarts, zodat brandweerleden deze in geval van brand snel ter beschikking hebben;
  • Verplichting om jaarlijks een oefening te organiseren voor alle Seveso-hogedrempellocaties.

Lees de leerzame brand "Lubrizol" in ons volgende Fire & Security Alert Magazine (maart 2020).

 

Kwaliteitsmerken