Contacteer ons!
Gepubliceerd op 29 apr 2019

Ons erfgoed is kwetsbaar - het verdient onze bescherming!

Enkele bedenkingen na de brand van belangrijk werelderfgoed.

Historische gebouwen zijn van nature atypisch. De huidige brandbeveiligingsmaatregelen zijn niet geschikt voor dit soort gebouwen. Er zijn wel oplossingen voorhanden, maar die kosten vaak veel geld en zijn echt specialistenwerk. Toch kan men ook voor weinig geld al heel wat doen.

Brandpreventie wil zeggen optreden voor het te laat is!

  • Maak een brandrisicoanalyse.
  • Houd open vuur en hittebronnen uit de buurt van brandbaar materiaal! !
  • Als er werken worden uitgevoerd, wees dan bijzonder waakzaam.  Eis een brandvergunning en zie erop toe dat de werkmannen de veiligheidsmaatregelen strikt naleven. Controleer bij elke onderbreking van de werken of er geen 'hittepunten' aanwezig zijn in de omgeving van de werken. Kijk ook goed in de zolder, technische en lege ruimtes.

  • Geef voorrang aan de veiligheid van elektrische installaties en verwarmingssystemen.
  • Een snelle interventie kan voorkomen dat de brandhaard zich ontwikkelt tot een echte brand. Zodra de brand zich heeft ontwikkeld, zal de schade veel groter zijn ondanks de tussenkomst van de brandweer.

  • Draagbare brandblussers en brandhaspels zijn nuttig, maar als het personeel niet opgeleid is om ermee te werken, zijn ze allesbehalve efficiënt. Leid uw personeelsleden op om op een doeltreffende manier branden te blussen zonder zichzelf in gevaar te brengen.
  • Een branddetectiesysteem dat vroegtijdig een brand detecteert, is nuttig maar dan moet het aanwezige personeel wel meteen na het alarmsignaal in actie treden (bluspoging, brandweer bellen).
  • De aanwezigheid van een blusinstallatie is een pluspunt. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk: droge of vochtige stijgleidingen, droge of vacuümsprinklers, enz. 
  • De houten dakkappen zijn vaak eeuwenoud en zijn niet gecompartimenteerd. Gemetselde of betonnen steunpilaren en muren zorgen voor een brandbestendige compartimentering, metalen of betonnen balken verstevigen het bestaande houten dakgebinte.

  •  Kunstwerken en kostbare voorwerpen moeten worden beschermd! Een reddingsplan is onontbeerlijk en zal ervoor zorgen dat zo veel mogelijk kunstwerken die bedreigd worden door vuur, rook of water, in veiligheid kunnen worden gebracht (zie Fire Security Alert Magazine nr. 14).

Een spoedinterventie is niet iets wat je zomaar uit je mouw schudt. Daarvoor zijn bandweerinterventieplannen, interne noodprocedures en -plannen en een reddingsplan voor de kunstwerken zijn eveneens een absolute noodzaak. Zij volstaan misschien niet om het gebouw en de kunstwerken te redden, maar helpen zonder enige twijfel wel om de schade te beperken en ons gemeenschappelijke erfgoed te beschermen.

ANPI volgt de evolutie van het dossier en zal u verder informeren in Fire & Security Alert Magazine.

Kwaliteitsmerken