Contacteer ons!
Gepubliceerd op 03 jul 2023

Certificaten overdragen

Heeft uw certificatie-instelling u net laten weten dat ze uw producten niet langer kunnen certificeren? Wenst u van certificaat-instelling te veranderen? Maak u geen zorgen!

We willen uw aandacht vestigen op het feit dat wanneer de certificatie-instelling (NoBo) van een certificaat niet langer gecertificeerd is voor de betreffende normen, alle CE-CPR-certificaten die door deze instelling en voor deze normen zijn afgegeven, vervallen. De lijst van aangemelde instellingen met hun scope is beschikbaar op Nando.

Wat moet er dan gebeuren?

De fabrikant is dan verplicht om de huidige certificeringen en nieuwe aanvragen zo snel mogelijk over te dragen aan een of meerdere NoBo(s) gevestigd in de EU, zodat het betreffende product in overeenstemming blijft met de Europese wetgeving over het vrije verkeer van goederen.

Om te vermijden dat u alle tests opnieuw moet laten uitvoeren en opnieuw een lange en dure certificaataanvraag moet indienen, biedt ANPI de mogelijkheid om vervallen CE-CPR-certificaten onder haar NoBo-nummer over te nemen op basis van een louter documentaire analyse.

Waarover gaat het?

Een certificatie-instelling (of NoBo – Notified Body) is een organisatie die door een EU-lidstaat is aangewezen om de conformiteit van bepaalde producten te beoordelen voordat ze op de markt worden gebracht. Deze instellingen zijn gemachtigd om taken uit te voeren in verband met de conformiteitsbeoordelingsprocedures die gedefinieerd zijn in de wetgeving van toepassing wanneer de tussenkomst van een derde partij vereist is. De Commissie publiceert een lijst van deze aangemelde instanties in het Nando-informatiesysteem.

 

 

Behandeling van de overdracht door ANPI

Dit is de te volgen procedure:

Vul het aanvraagformulier voor productcertificatie in hier en stuur het samen met de volgende documenten naar ons op:

 • DoP van het product
 • Over te dragen CE-CPR-certificaat
 • Technisch dossier van het product met de volgende elementen:
  • electronics schematics
  • layout
  • ​assembly schematics
  • bill of material (list of the electronics components for each PCB)
  • mechanical drawings
  • parts list (lists of the components making the product: PCBs, housing, screws, mechanical parts...)
  • documentation:
   • datasheet
   • operating manual / user's manual
   • installation manualservice manual
   • software documentation
  • EC declaration of conformity (when the conformity is demonstrated)
 • Testrapport waarin de prestaties die de fabricant in zijn prestatieverklaring (DoP) aantoont
 • Laatste auditrapport van de fabriek (SFPC) met eventuele corrigerende maatregelen voor de NoBo

Op basis van deze informatie stuurt ANPI u een prijsofferte.

Als u deze aanvaardt, voert ANPI de volgende controles uit:

 • Overeenstemming tussen DoP, bestaand certificaat, testrapport en technisch dossier
 • Analyse van het laatste auditrapport van de fabriek en eventuele corrigerende maatregelen
 • Analyse van het testrapport in overeenstemming met de geharmoniseerde componentnorm

Zodra de controles een positief resultaat opleveren, geeft ANPI een nieuw CE-CPR-certificaat af onder haar NoBo-nummer (1134) en zorgt voor de opvolging ervan (inclusief fabrieksaudits).

ANPI is een NoBo erkend onder de volgende regelgevingen:
 

 • Verordening (EU) nr. 305/2011 – Bouwproducten
 • Richtlijn 2014/30/EU – Elektromagnetische compatibiliteit

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via cert@anpi.be

Kwaliteitsmerken