Contacteer ons!
Gepubliceerd op 21 sep 2020

Thema van de preventiecampagne 2020 : Doe de deur dicht!

De FOD Binnenlandse Zaken heeft voor de 14-daagse van de veiligheid, van zaterdag 19 september tot zondag 4 oktober, haar website www.speelnietmetvuur.be vernieuwd en vervolledigd met nieuwe thema’s (doe de deur dicht, elektriciteit, brandveilig feesten en brandveilig buiten het huis). Je leert er waarop je moet letten om je te beschermen tegen brand en CO-vergiftiging, zowel binnenshuis, in de tuin als tijdens de feestdagen. Je vindt er onder andere ook tips waarop je bijvoorbeeld moet letten tijdens een barbecue of als je wil koken op een festival. 

Deze website is echter geen vast iets.  De informatie wordt regelmatig aangepast en aangevuld. Zo zal er een video met opnames van een echte brand volgen. ANPI voerde in opdracht van de FOD Binnenlandse Zaken een onderzoek uit naar het effect van sluiten van deuren en veroorzaakte daartoe een brand in een woning met twee identieke kamers (één met open deur en één met een deur die dicht is).  Een korte video van het resultaat van dit onderzoek zal gebruikt worden om burgers te overtuigen van het belang van het sluiten van binnendeuren.

De ‘14-daagse van de Veiligheid’ past in het beleid van FOD Binnenlandse Zaken om de hulpverleningszones bij te staan om burgers te sensibiliseren en te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Wij richten ons zowel tot de burger als tot de brandpreventieadviseur.

Doe de deur dicht!

Naar de burger willen we met de preventiecampagne de boodschap verspreiden dat het sluiten van binnendeuren, vooral ’s nachts, van levensbelang is. We verduidelijken ook de stappen om te ondernemen bij brand. Daarnaast zijn ook voldoende rookmelders nodig, het geluid van een rookmelder is immers minder goed hoorbaar bij een gesloten deur.

De meeste slachtoffers van woningbranden sterven als gevolg van de giftige rook en niet door het vuur zelf.

De huidige woningen zitten vol materialen, bijv. kunststoffen, die bij brand zeer snel erg giftige rook vrijgeven. Daardoor is de tijd om veilig buiten te geraken vaak beperkt tot slechts 3 minuten!

Hoe langer we de rook op één plaats kunnen houden, hoe langer de andere plaatsen in huis veilig genoeg zijn om niet doorheen de rook te moeten. En dus: de beschikbare tijd om veilig buiten te geraken wordt langer.

Vandaar dat de nogal directe boodschap ‘Doe de deur dicht!’ noodzakelijk is. Mensen hebben immers niet de gewoonte om deuren in huis te sluiten. 


Bron: Medeling Civiele Veiligheid - FOD Binnenlandse Zaken 
https://www.securitecivile.be/nl/thema-van-de-preventiecampagne-2020-doe-de-deur-dicht
https://www.civieleveiligheid.be/nl/nieuws/de-14-daagse-van-de-veiligheid

Gezamenlijke nationale brandpreventiecampagne van  Netwerk Brandweer,  FOD Binnenlandse Zaken, Oscare, Agentschap Wonen - Vlaanderen, VVSG, Brandweervereniging Vlaanderen, Brandweer Brussel en Stichting Brandwonden
 www.doededeurdicht.be 

 

Kwaliteitsmerken