Contacteer ons!
Gepubliceerd op 14 sep 2021

Maandag 6 september heeft de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken lanceert een preventiecampagne voor de brandweer rond drie beroepsrisico's. 


Het eerste luik betreft de hygiëneregels die tijdens een interventie gerespecteerd moeten worden teneinde bepaalde gezondheidsrisico’s te vermijden. Het tweede luik besteedt aandacht aan hoe er met agressie moet worden omgegaan en het laatste luik gaat over het belang van een goede lichamelijke conditie. 

De campagne werd ontwikkeld in samenwerking met Netwerk Brandweer, Rezonwal, de brandweerdienst van Brussel en de representatieve vakorganisaties. De campagne is gericht naar de brandweerlieden en de hulpverleningszones, die aangemoedigd worden om hun personeel te ondersteunen.

Meer inlichtingen op https://www.civieleveiligheid.be/nl/nieuws/soms-vuur-niet-jouw-grootste-risico

Kwaliteitsmerken