Contacteer ons!
Gepubliceerd op 16 dec 2020

Het Federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken heeft de officiële statistieken van de hulpverleningszones voor 2018 en 2019 gepubliceerd op zijn website. Deze statistieken bevatten het aantal verplaatsingen dat de brandweer heeft uitgevoerd per type interventie en informatie over het aantal slachtoffers en het interventiepersoneel.

Als we de cijfers van 2018 en 2019 vergelijken van de 32 (van de 35) hulpverleningszones die deze gegevens tijdig geleverd hebben voor deze jaren, zien we een forse daling van het aantal brandweerinterventies (-19,8%) , maar een opmerkelijke stijging van 31,69 %  is te zien van het aantal woningbranden:

Jaar              Appartementen     Eengezinswoningen     Totaal woningen

2018            2.477                             6.209                                     8.686

2019            4.180                              7.272                                    11.452

In 2019 zijn er in de interventieverslagen 37 dodelijke slachtoffers opgenomen die ter plaatse overleden zijn bij branden in woningen (eengezinswoningen en appartementen), terwijl er 33 dodelijke slachtoffers opgenomen waren in 2018.

Raadpleeg alle cijffers en tabellen op https://www.civieleveiligheid.be/nl/statistieken-van-de-brandweerinterventies

Kwaliteitsmerken