Contacteer ons!
Gepubliceerd op 23 apr 2020

In deze tijden van inperking na de uitbraak van het Covid-19 coronavirus is een groot deel van de werkende bevolking nu aan het telewerken. Om een goede coördinatie van de activiteiten te waarborgen, organiseren veel bedrijven discussies en vergaderingen via videoconferencing. 
Het is echter belangrijk dat men zich bewust is van de risico's die hiermee gepaard gaan. Buitenlandse inlichtingendiensten kunnen immers handig gebruik maken van de zwaktes van het systeem voor technische spionage.
Het is dan ook van belang om de meest veilige platformen te gebruiken en ze te gebruiken op een zo veilig mogelijke manier door volgende zaken in acht te nemen:

> Zorg ervoor dat zowel het besturingssysteem van uw smartphone, desktop, laptop, tablet alsook de software voor de videoconferentie volledig up-to-date zijn.

> Gebruik alleen videoconferentie-software die toelaat om op een adequate manier de vergadering te beheren (bijvoorbeeld een systeem om de deelnemers te beheren) en laat uw informaticaspecialisten de software correct instellen voor het gewenste beveiligingsniveau.

> Voor een veilige videoconferentie moet ook uw lokaal netwerk afdoende beveiligd zijn.

> Voor het organiseren van een veilige videoconferentie kan u rekening houden met de volgende tips:

  • Bepaal expliciet wie aan de videoconferentie mag deelnemen en laat alleen die personen toe.
  • Gebruik een paswoord om de toegang tot de videoconferentie te beveiligen.
  • Verifieer dat de deelnemers aan uw videoconferentie wel degelijk de verwachte personen zijn, bijvoorbeeld door ze herkenbaar in beeld te laten komen.
  • Let op bij het klikken op ‘meeting links’ (uitnodigingen). Doe dat alleen als de afzender gekend en betrouwbaar is. Het is aangewezen om de videoconferentie-software te gebruiken voor het versturen van de uitnodigingen. Doe dit zeker niet via de sociale media.
  • Wees voorzichtig met de keuze van de plaats waar u vergadert.
  • Zorg dat u in het oog kan houden wat er achter u zichtbaar is voor de camera (en dus voor de andere deelnemers). Gebruik eventueel een virtuele achtergrond.
  • Andere apparaten in het lokaal (smartphones, computers, tablets, …) kunnen de confidentialiteit van de videoconferentie aantasten. Het is dus aangewezen om tijdens een vertrouwelijke bespreking die toestellen buiten het lokaal te houden.

> Ook na het afsluiten van de videoconferentie kan er nog informatie lekken. Het is immers mogelijk voor de deelnemers om de videoconferentie op te nemen (met de videoconferentie-software zelf of met andere tools). Indien er onzorgvuldig (of kwaadwillig) met die opname wordt omgegaan kan informatie ook op die manier nog openbaar worden.

> Tot slot moet u er nog rekening mee houden dat uw videoconferentie over een infrastructuur loopt die zich niet noodzakelijk in België bevindt. Afhankelijk van de lokalisatie van de dienstverlener en diens infrastructuur kan het zijn dat buitenlandse compliance regels van toepassing zijn. Zeker buiten de Europese Unie is het mogelijk dat de regels over de bescherming van de privacy en de vertrouwelijkheid van de communicatie verschillen van wat u gewoon bent in België.

Bron: Veiligheids van de Staat / Sécurité de l’État (VSSE.be) – 21/04/2020

Kwaliteitsmerken