Contacteer ons!
Gepubliceerd op 10 okt 2019

ISO 7010 norm voor veiligheidssignalen is aangepast

Veiligheidspictogrammen zijn essentieel voor preventie van ongevallen en letsels. Symbolen die internationaal zijn goedgekeurd en wereldwijd worden gebruikt, zorgen voor duidelijkheid en consistentie, los van taal, cultuur of context. De ISO standaard voor veiligheidssignalen ISO 7010 werd recent aangepast.

Waarom een ISO 7010 norm?

De ISO 7010 norm heeft 5 categorieën van veiligheids- en gezondheidssignalering:

E voor reddings- en evacuatietekens;
F voor brandbeveiligingstekens;
M voor gebodstekens;
P voor verbodstekens;
W voor waarschuwingstekens.

Alle pictogrammen zijn volgens dezelfde standaard gemaakt, waardoor ze internationaal herkenbaar zijn. ISO 3864-1 beschrijft de voorwaarden waaraan een ISO 7010 pictogram moet voldoen. ISO 3864-1 beperkt zich tot de te gebruiken kleuren en pictogrammen.

Internationaal gestandaardiseerde pictogrammen zorgen ervoor dat iedereen dezelfde taal spreekt op gebied van veiligheid.

Toepassing op de wekvloer:
Het gebruik van de ISO 7010 norm is in België vrijwillig en niet verplicht. Het kan wel aangewezen zijn om direct of op termijn over te schakelen naar de pictogrammen volgens de ISO 7010 norm.
De ISO 7010:2011 norm wijkt voor enkele borden lichtjes af van de bijlagen van de richtlijn 92/58/EEG en de laatste aanpassing. Ook zijn er heel wat nieuwe symbolen. Concreet kunnen de verschillen tussen de ISO 7010 norm en de bijlage van de richtlijn worden toegepast, rekening houdende met een aantal principes.

Mededeling BESWIC

Kwaliteitsmerken