Contacteer ons!
Gepubliceerd op 23 jul 2018

Het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos stelt meerdere natuurgebieden in "rood alarm" en anderen in "orange alarm". Pas op voor kleurcodes voordat u door bossen en natuurreserven slentert.

Welke kleurcode?

GROEN: Weinig gevaar.  Er is geen bijzonder risico op brand in natuurgebieden.  Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte.

GEEL: Gevaar.  De natuurgebieden beginnen droger te worden waardoor het risico op brand groter wordt.  Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam.

ORANJE: Hoog gevaar.  Het is erg droog en brandgevaarlijk in natuurgebieden. Wees voorzichtig, rook niet in natuurgebieden en bossen,. laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein.  Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden overdag bemand.

ROOD: Extreem hoog gevaar.  Het is extreem droog en brandgevaarlijk in de natuurgebieden. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot het gebied afgeraden.  Beheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden overdag bemand.

Enkele tips 

Controleer de informatieborden om toegang te krijgen tot de natuurlijke gebieden of op de site van de gemeente. In tijden van verhoogd brandgevaar vragen we iedereen alert en attent te zijn!

  • Het is verboden om te stoken of sigarettenpeuken te gooien!
  • Het is verboden om een vuur aan te steken, kampvuur, fakkels, ... in of bij een bos.

Wees voorzichtig, de vegetatie is uitgedroogd - ook in tuinen en velden. Blijf alert voor:

  •  alle open vuur of vonkgerelateerd werk.
  •  als u een barbecue aansteekt, zelfs in uw tuin of in een geautoriseerde omgeving!

Meer inlichtingen:

Agenschap Natuur en bos https://www.natuurenbos.be/brandpreventie-natuur-en-bosgebieden-op-basis-van-kleurcodes

Checklist barbecue checklist_barbecue_nl_fsa_5.pdf

Guideline CFPA-E 6 2015N Forest fires  cfpa_e_guideline_no_6_2015_n_forest_fires.pdf

 

 

Kwaliteitsmerken