Contacteer ons!
Gepubliceerd op 06 nov 2020

's Nachts zijn Waterblussystemen redden bewoners en personeelsleden van zorginstellingen.personeelploegen van verzorginstellingen en met name huisvesting voor ouderen of afhankelijken - bijzonder klein. Het personeel kan moeilijk tegelijk de brand beheersen en de vele bewoners evacueren -deze nietzelfredzaam zijn. Voor deze gevallen zijn hydraulische automatische blussystemen een oplossing. 
Uitrusten met een hydraulisch automatisch blussysteem lijkt de meest effectieve oplossing om een brand te beperken of zelfs te blussen in afwachting van de brandweer en het interventiepersoneel.

Een rapport van Tapio Sén concludeert dat met watermist of sprinklers branddoden kunnen voorkomen, vooral bij mensen bedlegerige, met een beperkte mobiliteit of met een handicap.
Bij elke brand die in het rapport werd geanalyseerd werkte het automatische blussysteem zoals ontworpen, en konden levensbedreigende omstandigheden voorkomen worden.

Ook ANPI ondersteunt de installatie van residentiële sprinklers in dit soort inrichtingen.

Meer weten?
Op www.cfpa-europe.eu
Automatic water extinguishing systems can save residents and staff at care facilities in the event of fire

 

Kwaliteitsmerken