Contacteer ons!

De opleveringsfase is een essentiële stap voor elk brandalarm- en brandbeveiligingssysteem.

 Het is op het moment van de oplevering dat wordt gecontroleerd of de systemen zijn uitgevoerd overeenkomstig het gekozen referentiesysteem, het bestek en elk ander document specifiek voor die installatie geldende eisen.

Door middel van de oplevering kan worden gecontroleerd of het systeem goed werkt en correct is uitgevoerd. Op die manier is men er zeker van dat bij een brand de systemen correct werken, op gepaste wijze reageren en de vereiste informatie naar behoren verzenden naar de strategische locaties.

Ook in rusttoestand moet ook worden gegarandeerd dat elke storing aan de installatie op een specifieke manier zal worden doorgegeven aan de bevoegde diensten, de bewakingscentrale of elke andere dienst die hieraan het gepaste gevolg moet(en) geven.

Kwaliteitsmerken