Contacteer ons!

De periodieke controle van het inbraakdetectiesysteem maakt het mogelijk om te controleren of de conformiteit gehandhaafd blijft. Het betreft een eis van de referentiesystemen die gedurende de volledige levensduur van de installatie dient te worden gevolgd.

Periodieke controles maken het mogelijk om, zoals de naam het aangeeft, op regelmatige tijdstippen te controleren of de installatie conform blijft. De installatie dient niet alleen conform het referentiesysteem te zijn, maar ook conform de monitoring van de risico's waartegen ze bescherming biedt.  Indien er een wijziging wordt doorgevoerd, los van het feit of het een installatiewijziging dan wel een architecturale wijziging van de ruimtes of zelfs een wijziging van de risico's van welke aard ook betreft, dient de inspecteur van de afdeling Inspectie van ANPI de afwijkingen vast te stellen en ze in zijn periodieke inspectierapport te vermelden.  Op die manier kan de installatie altijd een optimale bescherming bieden tegen het respectievelijke risico en zal de conformiteit ervan gehandhaafd blijven, omdat de inspectie integraal deel uitmaakt van de vereisten van de referentiesystemen.

Alle tests op de werking ervan, ongeacht of het gaat om een standaardtest dan wel een test van het alarm, met inbegrip van de transmissiesystemen, en indien van toepassing ook de activering van de brandscenario's, alsook elke andere test die noodzakelijk is voor de beveiliging van de installaties, maken integraal deel uit van deze controleronde.  Het resultaat van de periodieke controle wordt altijd vastgelegd in een gedetailleerd verslag.

Kwaliteitsmerken