Contacteer ons!

De periodieke controle van beveiligingssystemen voor mobiele voorwerpen maakt het mogelijk om te controleren of de conformiteit gehandhaafd blijft.

De periodieke controles maken het mogelijk om, zoals de naam het aangeeft, op regelmatige tijdstippen te controleren of de installatie conform blijft. De installatie dient niet alleen conform het referentiesysteem te zijn, maar ook conform de monitoring van de risico's waartegen ze bescherming biedt. 

Indien er een wijziging wordt doorgevoerd, los van het feit of het een wijziging aan de installatie dan wel aan het mobiele voorwerp zelf betreft, en dit ongeacht het type wijziging, dient de inspecteur van de afdeling Inspectie van ANPI de afwijkingen vast te stellen en ze in zijn periodieke inspectierapport te vermelden.  Op die manier zal de installatie altijd een efficiënte diefstalbeveiliging bieden voor het mobiele voorwerp en zal de conformiteit ervan gewaarborgd blijven.

Alle tests op de werking ervan, ongeacht of het gaat om standaardtests of tests op het antisabotage- of alarmsysteem, met inbegrip van de transmissiesystemen, moeten zorgvuldig worden gecontroleerd.

 Het resultaat van de periodieke controle wordt altijd vastgelegd in een gedetailleerd verslag.

Kwaliteitsmerken