Contacteer ons!

De periodieke controle van het inbraakdetectiesysteem maakt het mogelijk om te controleren of de conformiteit gehandhaafd blijft.
 

Het betreft een vereiste van de referentiesystemen die gedurende de volledige levensduur van de installatie dient te worden gerespecteerd.

De periodieke controles maken het mogelijk om, zoals de naam aangeeft, op regelmatige tijdstippen te controleren of de installatie conform blijft.
De installatie dient niet alleen conform het referentiesysteem te zijn maar ook conform de monitoring van de risico's waartegen ze bescherming biedt.
Indien er een wijziging wordt doorgevoerd, los van het feit of het een installatiewijziging of een architecturale wijziging van de lokalen of zelfs een wijziging van de risico's van welke aard ook betreft, dient de inspecteur van de afdeling Inspectie van ANPI de afwijkingen vast te stellen en ze in zijn periodieke inspectierapport te vermelden. Op die manier zal de installatie altijd een optimale inbraakbeveiliging bieden en zal de conformiteit ervan ook op termijn gewaarborgd blijven.

Alle tests op de werking ervan, ongeacht of het gaat om standaardtests dan wel tests op het antisabotage- of alarmsysteem, met inbegrip van de transmissiesystemen moeten zorgvuldig worden gecontroleerd. Het resultaat van de periodieke controle wordt altijd vastgelegd in een gedetailleerd verslag. 

Kwaliteitsmerken