Contacteer ons!

De laboratoria van ANPI hebben hun deskundigheid op het vlak van elektrische veiligheid opgebouwd in de tijd toen de Europese norm EN 54-4 deze proeven nog eiste voor de voeding van branddetectiesystemen.
Dankzij deze ervaring konden ze de aanmelding krijgen in het kader van de Europese laagspanningsrichtlijn (LVD-richtlijn).
Deze eisen staan ondertussen niet meer in de norm EN 54 en de huidige richtlijn voorziet niet langer in LVD-aanmelding.
Deze deskundigheid wordt echter onderhouden door de eisen van de norm EN 14604 voor autonome rookmelders, de eisen voor spoorweguitrustingen en door de proeven uitgevoerd op vraag van de fabrikanten die hun technisch dossier willen samenstellen met het oog op de CE-markering.

Proeven elektrische veiligheid

  • NBN EN 60065 Audio-, video- en soortgelijke elektronische toestellen - Veiligheidseisen
  • NBN EN 60950-1 Apparatuur voor informatietechniek – Veiligheid – Deel 1: Algemene eisen
  • NBN EN 62368-1 Audio/video, informatietechnologie- en communicatietechnologieapparatuur – Deel 1: Veiligheidseisen

Kwaliteitsmerken