Contacteer ons!

In België zijn de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en zelfs de gemeenten in diverse hoedanigheden verantwoordelijk voor brandpreventie of -beveiliging.
Daarnaast zijn er nog Europese verordeningen en richtlijnen die een rechtstreekse impact kunnen hebben op de nationale reglementeringen.

De belangrijkste pijlers van de Belgische reglementering:

1) de gebouwen in functie van hun hoogte en hun bouwdatum
2) de functies en de bezetting van de gebouwen
3) de ruimtelijke ordening en het milieu
4) de organisatie en de taken van de hulpverleningszones (de brandweer)
5) de rampen- en noodplannen

Reglementering van gebouwen

Naast de federale reglementering zijn de gemeenschappen en de gewesten belast met de diensten aan personen.

Het is dus belangrijk om de volgende zaken te definiëren:

  • de eisen met betrekking tot de gebouwen, waarbij rekening wordt gehouden met de hoogte en de datum van de bouwvergunning. Het gaat voornamelijk om federale eisen van de FOD Binnenlandse Zaken.
  • de eisen met betrekking tot de arbeidsplaatsen van de FOD Werkgelegenheid en Arbeid.
  • de eisen met betrekking tot de opvang van personen die onder de bevoegdheid van de gewesten en de gemeenschappen vallen.

 

Raadpleeg de belangkrijkste wetteksten in het Abonneegedeelte "Expert"

Kwaliteitsmerken