Contacteer ons!

Door middel van de voorlopige oplevering krijgt de opdrachtgever onmiddellijk, op de dag van het bezoek, een rapport van oplevering op tegenspraak.

Dit rapport bevat alle vastgestelde opmerkingen, welke zullen worden overgemaakt aan de opdrachtgever, die zo de kans krijgt deze te begrijpen en te achterhalen waarop deze opmerkingen precies betrekking hebben.

Kwaliteitsmerken