Contact us!
Published on 06 Dec 2018

EUROPESE NOTIFICATIE TRIS 2018/594/B (België)

In het kader van de interne markt schrijft een procedure voor dat de lidstaten alle ontwerpen voor technische voorschriften bij de Commissie moeten aanmelden om ervoor te zorgen dat de teksten verenigbaar zijn met de Europese regelgeving en de beginselen van de interne markt.  België heeft kennis gegeven van een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het technisch, organisatorisch en infrastructureel personeel en de middelen van de bewakingsdiensten en -ondernemingen.  

Dit ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de minimumnormen waaraan moet worden voldaan om in België te worden erkend als bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst of beveiligingsdienst. Dit zijn minimumvoorwaarden betreffende het personeel en de organisatorische, technische en infrastructurele middelen waarover de onderneming of de interne dienst moet beschikken. In het eerste hoofdstuk worden de voorwaarden vastgesteld waaraan moet worden voldaan voor de uitoefening van bewakingsactiviteiten in het algemeen. Het tweede hoofdstuk bepaalt de voorwaarden waaraan specifiek moet worden voldaan voor de uitoefening van de volgende bewakingsactiviteit: "beheer van alarmcentrales". Het derde hoofdstuk bepaalt de wijze waarop de naleving van de in het decreet vastgestelde normen wordt beoordeeld.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het minimum aantal personeelsleden en de organisatorische, technische en infrastructurele middelen van de bewakingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de veiligheidsdiensten
De tekst van het ontwerp raadplegen : Notification_draft_2018_594_b_fr.pdf

Quality logos