Contacteer ons!
Gepubliceerd op 07 dec 2018

 

In de context van de interne markt moet de Commissie op de hoogte worden gesteld van ontwerpen van nationale technische voorschriften en dit om ervoor te zorgen dat deze teksten conform  zijn met de Europese regelgeving en de beginselen van de interne markt. Daardoor, informeert België  over een toekomstige koninklijk besluit betreffende het personeel en de technische, organisatorische en infrastructurele middelen van de bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten.

Dit ontwerp van Koninklijk Besluit bepaalt de minimumnormen waaraan moet worden voldaan om in België te worden toegelaten als beveiligingsbedrijf, interne beveiligingsdienst of beveiligingsdienst.
Dit zijn minimumvereisten voor het personeel en de organisatorische, technische en infrastructurele middelen die de onderneming of interne dienst moet hebben. Het eerste hoofdstuk definieert de voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor de uitoefening van beveiligingsactiviteiten in het algemeen. Het tweede hoofdstuk bepaalt de voorwaarden waaraan specifiek moet worden voldaan voor de uitoefening van de volgende bewakingsactiviteit: "beheer van alarmpanelen". Het derde hoofdstuk bepaalt de manier waarop conformiteit wordt beoordeeld met de normen die in het decreet zijn vastgelegd.

Raadpleeg de tekst :   Notification_draft_2018_594_b_fr.pdf

Kwaliteitsmerken