Contacteer ons!

 

BOSEC is een vrijwillig certificatiemerk dat onder andere installateurs van automatische branddetectiesystemen, gasblus- of hydraulische blussystemen (sprinkler) en rook- en warmteafvoersystemen dekt. Het wordt afgegeven door de ANPI-afdeling Certificatie, ISO/IEC 17065, geaccrediteerd door BELAC (003-PROD).

Het BOSEC-merk garandeert de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de producten (systemen) en diensten. Het dekt niet alleen de conformiteit met de geldende (internationale en/of nationale) normen, maar ook de conformiteit met de bijkomende kwaliteitscriteria die overeenstemmen met de behoeften van de gebruikers en consumenten.

Een goed brandbeveiligingssysteem aankopen, betekent in de eerste plaats:

Werken met een degelijke en gecertificeerde BOSEC-partner;

Een professioneel ontwerp op basis van een risicoanalyse;

Producten met een BOSEC-certificaat die lange tijd betrouwbaar blijven;

Een installatie volgens de regels van de kunst;

Een beveiligingsonderneming die een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbiedt, ook na de installatie;

Een certificeringsschema dat ook de controle van de gecertificeerde producten en installateurs omvat.

Het BOSEC-merk levert het onweerlegbare bewijs dat de gecertificeerde systemen of diensten conform de veiligheids-, betrouwbaarheids-, prestatie- en kwaliteitscriteria zijn, vastgelegd in de overeenkomstige certificatiereferentie.

De BOSEC-certificering blijft up-to-date

De kwaliteitseisen van de producten en diensten voldoen vandaag al aan hoge kwaliteitscriteria. Het Certificatiecomité dat de eisen opstelt, volgt de technologische evolutie op de voet en confronteert deze op een kritische manier met een hoog kwaliteitsniveau.

Nationale en ... internationale erkenning

Via fabrikanten van de grootste merken op de markt die het BOSEC-merk hebben verkregen voor hun brandbeveiligingsproducten en –systemen.

Door het BOSEC-merk te aanvaarden als een merk dat goedgekeurd is voor import, door onder andere de overheden (Burgerlijk, Defensie) van de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Iran, enz.

Door de regelmatige aanwezigheid van het BOSEC-merk en van ANPI als eigenaar van het merk op de grootste nationale en internationale beurzen voor brandbescherming en brandveiligheid (SECURA Brussel, NEW SECURITY Leuven, EXPO PROTECTION Parijs, IFSEC Londen, INTERSEC Dubai, SECURITY Essen, enz.).

HOE TE WERK GAAN: http://www.bosec.be

Reglementen en technische referentiedocumenten

Reglementen en technische referentiedocumenten op www.BOSEC.be

Kwaliteitsmerken