Contacteer ons!

De certificering van gespecialiseerde ondernemingen heeft als doel de kwaliteit van de brand- en inbraakbeveiligingsinstallaties te garanderen.

De certificering van deze ondernemingen controleert via verschillende audits onder andere het vermogen van de kandidaat-ondernemingen om over een bekwame klantenservice, een onderhoudsdienst en een hersteldienst te beschikken die 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 beschikbaar is. Het gecertificeerde bedrijf moet in staat zijn de richtlijnen voor het onderhoud en de herstellingen op te stellen of te laten opstellen. Deze richtlijnen omvatten minstens de onderhouds- en/of interventieprocedure.

Voor gespecialiseerde kandidaat-ondernemingen die hun diensten willen laten certificeren, verloopt het certificatieproces in 7 fasen (volgens ISO IEC 17065):

1°            Eerste evaluatie van het door de aanvrager (klant) ingediende Dossier met de certificatieaanvraag;

2°            Eerste evaluatie van de conformiteit van de onderneming en van haar te certificeren diensten ten opzichte van de normatieve referentiedocumenten via audits (administratief in het hoofdkantoor van de onderneming en van de uitgevoerde technische installaties of de uitgevoerde diensten);

4°            Doornemen en evaluatie van het certificatiedossier;

5°            Beslissing en toekenning van het certificaat;

6°            Regelmatige opvolgaudits

7°            Behoud, schorsing of intrekking van het certificaat.

Kwaliteitsmerken