Contacteer ons!

Het Product en bijbehorend technisch dossier worden aan de ANPI-laboratoria aangeboden.

Het laboratorium identificeert het en voert de voorgeschreven conformiteitsproeven uit.ducten en hun systeem willen laten certificeren, verloopt het certificatieproces in 7 fasen (volgens ISO IEC 17065):

  1. Eerste evaluatie van het door de aanvrager (klant) ingediende Dossier met de certificatieaanvraag;
  2. Eerste evaluatie van de conformiteit van het Product of van het Systeem ten opzichte van de normatieve referentiedocumenten, onder andere door middel van typeproeven, uitgevoerd in een door de certificatie-instelling erkend laboratorium;
  3. Doornemen en evaluatie van het certificatiedossier;
  4. Beslissing en toekenning van het certificaat;
  5. Regelmatige opvolgaudits via monsterneming van het Product op voor de gebruiker toegankelijke plaatsen (productie- of distributieketen);
  6. Behoud, schorsing of intrekking van het certificaat.

Kwaliteitsmerken