Contacteer ons!

Draagbare blustoestellen zijn alomtegenwoordig op arbeidsplaatsen, in scholen, in hotels en op openbare plaatsen.

Het wordt zelfs sterk aangeraden om er ook thuis een te plaatsen. Het is ongetwijfeld door het gebruiksgemak, de onmiddellijke beschikbaarheid en doeltreffendheid ervan dat ze zo populair zijn geworden.

Er bestaan overigens ook blustoestellen met een grotere inhoud, die men verplaatsbare blustoestellen noemt. Het betreft grotere en dus zwaardere recipiënten die op een drager met wieltjes worden gemonteerd. Deze worden bij grotere risico’s beter ingezet dan draagbare blustoestellen.

De draagbare en verplaatsbare blustoestellen moeten CE-gemarkeerd zijn volgens de richtlijn betreffende drukapparatuur.

In tegenstelling tot wat de meeste consumenten denken, waarborgt de CE-markering het blusprestatievermogen van het toestel niet.
Die dient enkel om een minimale veiligheid van de drukweerstand te garanderen zodat het toestel in de Europese Unie vrij op de markt kan worden gebracht.
Daarom blijft de BENOR-certificatie van blustoestellen de referentie voor een garantie inzake het blusprestatievermogen.

We voeren de proeven op de draagbare en verplaatsbare blustoestellen uit volgens de onderstaande normen met het oog op de certificering ervan.

  • NBN EN 3-5 Juni 1996 Draagbare blustoestellen - Deel 5: voorschriften en aanvullende beproevingen.
  • NBN EN 3-7 Draagbare blustoestellen - Deel 7: Eigenschappen, prestatie-eisen en beproevingsmethoden
  • NBN EN 1866-1 Verrijdbare blustoestellen - Deel 1: Eigenschappen, prestaties en beproevingsmethoden
  • NEN 2033 Draagbare blustoestellen voor brandklasse D

Kwaliteitsmerken